آیا می توانید ساخت OEM و ODM را انجام دهید؟

2020-09-29

بله ، ما نام تجاری Kornhill خود را داریم و همچنین تولید OEM / ODM را با رقابتی ترین قیمت کارخانه ارائه می دهیم.