در مورد زمان سرب نمونه و زمان تولید چطور؟

2020-09-29

نمونه های سهام بلافاصله ارسال می شوند و بسته به نیاز شما نمونه های سفارشی می شوند.
به طور کلی ما برخی از محصولات RTS (آماده حمل) را در انبار نگه می داریم ، اگر مقدار مورد نیاز شما بیش از RTS نداشته باشد ، اگر بیش از RTS باشد ، در 1-3 روز قابل حمل خواهد بود ، به مقدار سفارش شما بستگی دارد.