شما چگونه با شکایت کیفی برخورد می کنید؟

2020-09-29

QC ما باعث می شود مشکل کیفیت به صفر برسد. در صورت وجود مشکل کیفیت در گارانتی ، می توانید ما را با تصاویر یا فیلم ها نشان دهید. و ما می توانیم با تأیید جدید جایگزین کنیم.