در مورد مدت پرداخت چطور؟

2020-09-29

متداول ترین مدت پرداخت T / T است و شما همچنین می توانید برای سفارش 1م پرداخت را از Alibaba انجام دهید.